Egyedi műanyag berendezések gyártása hegesztéssel, bármilyen méretben, és formában, mind magán-, mind kis-, és nagyipari felhasználásra, hosszú élettartamú, minősített anyagokból, szakemberektől.
Építőipari kivitelezés, kivitelezések műszaki felügyeletének ellátása, valamint épületek műszaki ellenőrzése.
Elektronikus építési naplók vezetése. Medencék komplett kivitelezése.

hestia Nova Bt.

5600 Békéscsaba,
Lencsési út 73.
Web: www.hestianova.hu
@: hestianova@gmail.com

SZENTECZKI RÓBERT
+36 20 277 0104


Egyedi műanyag berendezések gyártása Elektronikus építési napló
(E-NAPLÓ) vezetése
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység Építőipari kivitelezés
Medencék, tavak kivitele

Főbb termékeink:

 • tartályok/kádak
 • utólagos raktér szigetelés
 • kármentő tálcák
 • házi szennyvízátemelő akna
 • hidrofor akna
 • galvanizáló kád
 • szennyvízgyűjtő akna
 • csapadékvíz gyűjtő akna
 • technológiai tartályok
 • savanyító kádak
 • borászati tartályok
 • étel-, ital dobozok/tárolók
 • szerszám-, és egyéb szállító dobozok/tárolók
 • etetők, itatók
 • takarmánytároló-, hígtrágya-, és halnevelő tartályok
 • silók
 • tüzivíz tartály
 • zsírfogó akna
 • szennyvíztartály
 • szennyvíz ülepítő
 • házi szennyvíz ülepítő
 • öntözővíz tartály
 • puffertartály
 • gázmosó tartályok
 • elosztó aknák
 • vegyszertároló-, vegyszeradagoló tartály
 • szennyvíztechnológiai tartályok
 • biofilterek
 • víztisztító berendezés
 • élelmiszeripari tartályok
 • elszívók
 • műhelyek, technológiai terek műanyaglemezes bélelése, burkolása
 • csurgalékvíz tartály
 • légtechnikai csőrendszer, idomok kivitelezése
 • künetes, vagy künet nélküli szennyvízelvezető-, és tisztítóaknák
 • fedlapok
 • burkolatok
 • létrák

Szabványismeret a műszaki ellenőrzésben

Az építési muszaki ellenori tevékenységről szóló kormányrendelet szerint az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott műszaki terv betartását. A műszaki ellenőr az építtető érdekeinek képviseletét az elvégzett munkák szakszerűségének és a beépített építőanyagok és berendezések megfelelő műszaki színvonalának ellenőrzésével látja el. Ebben segítséget nyújtanak a kivitelezés minőségére és biztonságára vonatkozó, részben szabványokban rögzített műszaki előírások.

Már a szerződések megkötésénél célszerű az adott építési munka megvalósításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabványokra hivatkozni, ezáltal az esetleges későbbi viták is elkerülhetők. Különösen fontos a szabványokra való hivatkozás a közbeszerzési eljárásokban, amikor már a kiírásban utalni lehet az adott építési munkára, a beépítendő anyagok minőségére vagy a megfelelőséget igazoló vizsgálatokra vonatkozó szabványokra a felsorolásukkal. Az építési helyszín berendezése, szervezése, a közművek elhelyezése, a közlekedési területek kijelölése, a védőtávolságok megállapítása esetén is indokolt figyelembe venni a szabványban rögzített előírásokat. Ha lehet a tervezésnél szabványban rögzített megoldást alkalmazni, az engedélyezési eljárás is megrövidülhet. A kivitelezés során ezek mellett a munkavédelmi szabványokat, továbbá a balesetek elkerülésére vonatkozó, többségében kötelező alkalmazású szabványokat, a tűz- és robbanásveszély elkerülését célzó szabványokat is be kell tartani. Az építési segédszerkezetek követelményeit, tervezését, méretezését szintén kötelező szabványok rögzítik.

A kötelezően alkalmazandó szabványok előírásainak betartását az engedélyezési eljárás keretében, illetve a kivitelezés alatt - a helyszíni ellenőrzések alkalmával -, valamint a használatbavételi eljárás keretében vizsgálnia kell az engedélyező hatóságnak és más szakhatóságoknak. Ezért nemcsak a vonatkozó szabványok ismerete szükséges, hanem elengedhetetlen a szabványok előírásainak folyamatos alkalmazása is.

Igen lényeges kérdés a megfelelőség tanúsítása, amiről ezen a honlapon szintén van szó. A szabványoknak e területen is kiemelt jelentőségük van.

Forrás: www.muszakiak.hu