Egyedi műanyag berendezések gyártása hegesztéssel, bármilyen méretben, és formában, mind magán-, mind kis-, és nagyipari felhasználásra, hosszú élettartamú, minősített anyagokból, szakemberektől.
Építőipari kivitelezés, kivitelezések műszaki felügyeletének ellátása, valamint épületek műszaki ellenőrzése.
Elektronikus építési naplók vezetése. Medencék komplett kivitelezése.

hestia Nova Bt.

5600 Békéscsaba,
Lencsési út 73.
Web: www.hestianova.hu
@: hestianova@gmail.com

SZENTECZKI RÓBERT
+36 20 277 0104


Egyedi műanyag berendezések gyártása Elektronikus építési napló
(E-NAPLÓ) vezetése
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység Építőipari kivitelezés
Medencék, tavak kivitele

Főbb termékeink:

 • tartályok/kádak
 • utólagos raktér szigetelés
 • kármentő tálcák
 • házi szennyvízátemelő akna
 • hidrofor akna
 • galvanizáló kád
 • szennyvízgyűjtő akna
 • csapadékvíz gyűjtő akna
 • technológiai tartályok
 • savanyító kádak
 • borászati tartályok
 • étel-, ital dobozok/tárolók
 • szerszám-, és egyéb szállító dobozok/tárolók
 • etetők, itatók
 • takarmánytároló-, hígtrágya-, és halnevelő tartályok
 • silók
 • tüzivíz tartály
 • zsírfogó akna
 • szennyvíztartály
 • szennyvíz ülepítő
 • házi szennyvíz ülepítő
 • öntözővíz tartály
 • puffertartály
 • gázmosó tartályok
 • elosztó aknák
 • vegyszertároló-, vegyszeradagoló tartály
 • szennyvíztechnológiai tartályok
 • biofilterek
 • víztisztító berendezés
 • élelmiszeripari tartályok
 • elszívók
 • műhelyek, technológiai terek műanyaglemezes bélelése, burkolása
 • csurgalékvíz tartály
 • légtechnikai csőrendszer, idomok kivitelezése
 • künetes, vagy künet nélküli szennyvízelvezető-, és tisztítóaknák
 • fedlapok
 • burkolatok
 • létrák

A műszaki ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei

Építési műszaki ellenőri tevékenységet - az egyes építési műszaki szakterületek felett - az gyakorolhat, akit kérelmére az Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékbe - az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével - felvettek.

A névjegyzékbe vétel feltételei:

 • kormányrendeletben előírt szakmai képesítés,
 • az előírt időtartamú (felsőfokú szakképesítéssel rendelkezok esetében 3 év, középfokú szakképesítésu személyek esetében 5 év) szakmai gyakorlat,
 • a szakvizsga (megszerzése 2003. július 31-étől kötelező),
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), illetve
 • az előírt összegű szolgáltatási felvételi díj befizetése.

Szakmai képesítésnek elsősorban a szakirányú felsőfokú, illetve a szakirányú középfokú képesítés fogadható el. Ennek megítélésénél a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X 22.) Kormányrendeletben foglalt szabályok az irányadók.

Gyakorlati időként az építészeti-műszaki tervezési, építés kivitelezési, beruházói műszaki munkakörben folytatott, illetve az e területeken folytatott szakmai oktató tevékenység vehető figyelembe.

A műszaki ellenőri szakvizsgát az építésügyi műszaki ellenőrök szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló, módosított 10/2000. (III. 24.) FVM rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi, továbbá - szakirányú középfokú végzettségűek esetében - általános építési műszaki ismeretekből kell letenni.

A képzés két szinten folyik az Országos Képzési Jegyzékben előírt rendszer szerint felső- és középfokú alapképzettséggel rendelkező műszaki ellenőrök részére. A képzés célja természetesen nem lehet a műszaki alapismeretek elsajátítása, de nem célja az esetleges szakmai alapképzettség hiányosságainak pótlása sem. A képzés alapvetően olyan ismeretek elsajátítását tűzi ki feladatul, amellyel a műszaki alapképzés keretében nem, vagy csak periferikusan foglalkoznak.

Az építési műszaki ellenőr 1. (felsőfokú alapvégzettségű) szakmai illetékessége - építménykategóriánként - a következő építési munkák ellenőrzésére terjed ki:

 • Épület (É): Bármilyen funkciójú, szerkezetu épület építésének, felújításának, átépítésének, teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetei ellenőrzése. Épületfizikai tervek és számítások ellenőrzése.
 • Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M): Bármely mélyépítési műtárgy (földművek, víz-, szennyvíz- és gázhálózatok) építési-szerelési munkáinak ellenőrzése.
 • Építmény- és épületgépészet (G): Az É és M kategóriákban meghatározott építmények, épületek fűtési, szellőzési, vízellátási, szennyvíz- és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése.
 • Építmény- és épületvillamosság (V): Bármilyen épület és építési műtárgy világítási, erőátviteli hálózatai szerelésének ellenőrzése. Épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése.

Az építési műszaki ellenőr II. (középfokú szakképesítésű) szakmai illetékessége a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 95. §-a alapján évente központilag meghatározott értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenőrzésére terjed ki, az alábbi - építménykategóriánkénti - korlátozások figyelembevétele mellett:

 • Épület (É): Szokványos funkciójú, szokványos szerkezetu, cellás rendszerű épületek földszint plusz 2 szintig, legfeljebb 6,6m belso fesztávolságig, maximum 500m2 alapterületig, alapozási, teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetei építésének (felújításának, korszerűsítésének) ellenőrzése.
 • Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M): Szokványos település-vízellátási hálózatok NA 150 mm méretig, szennyvízgyűjtő hálózatok NA 300 mm méretig, települések szervizútjai, ipartelepek belső útjai, gyaloghidak 10m fesztávolságig, az É kategóriában leírt épületek alapozási munkái, földműépítés, környezetvédelmi feladatok geotechnikai munkáinak ellenőrzése.
 • Építmény- és épületgépészet (G): Az É és M kategóriákban meghatározott épületek, építmények fűtési, szellőzési, vízellátási, szennyvíz- és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése.
 • Építmény- és épületvillamosság (V): Az É kategóriában meghatározott épületek világítási és szokványos erőátviteli hálózatai szerelésének ellenőrzése, kivéve az épületfelügyeleti rendszereket, valamint az M kategóriában leírt mutárgyakhoz tartozó világítási hálózatok szerelési munkáinak ellenőrzése.

Forrás: www.muszakiak.hu