Egyedi műanyag berendezések gyártása hegesztéssel, bármilyen méretben, és formában, mind magán-, mind kis-, és nagyipari felhasználásra, hosszú élettartamú, minősített anyagokból, szakemberektől.
Építőipari kivitelezés, kivitelezések műszaki felügyeletének ellátása, valamint épületek műszaki ellenőrzése.
Elektronikus építési naplók vezetése. Medencék komplett kivitelezése.

hestia Nova Bt.

5600 Békéscsaba,
Lencsési út 73.
Web: www.hestianova.hu
@: hestianova@gmail.com

SZENTECZKI RÓBERT
+36 20 277 0104


Egyedi műanyag berendezések gyártása Elektronikus építési napló
(E-NAPLÓ) vezetése
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység Építőipari kivitelezés
Medencék, tavak kivitele

Főbb termékeink:

 • tartályok/kádak
 • utólagos raktér szigetelés
 • kármentő tálcák
 • házi szennyvízátemelő akna
 • hidrofor akna
 • galvanizáló kád
 • szennyvízgyűjtő akna
 • csapadékvíz gyűjtő akna
 • technológiai tartályok
 • savanyító kádak
 • borászati tartályok
 • étel-, ital dobozok/tárolók
 • szerszám-, és egyéb szállító dobozok/tárolók
 • etetők, itatók
 • takarmánytároló-, hígtrágya-, és halnevelő tartályok
 • silók
 • tüzivíz tartály
 • zsírfogó akna
 • szennyvíztartály
 • szennyvíz ülepítő
 • házi szennyvíz ülepítő
 • öntözővíz tartály
 • puffertartály
 • gázmosó tartályok
 • elosztó aknák
 • vegyszertároló-, vegyszeradagoló tartály
 • szennyvíztechnológiai tartályok
 • biofilterek
 • víztisztító berendezés
 • élelmiszeripari tartályok
 • elszívók
 • műhelyek, technológiai terek műanyaglemezes bélelése, burkolása
 • csurgalékvíz tartály
 • légtechnikai csőrendszer, idomok kivitelezése
 • künetes, vagy künet nélküli szennyvízelvezető-, és tisztítóaknák
 • fedlapok
 • burkolatok
 • létrák

A műszaki ellenőr jogállása és feladatköre

Az építtető és a műszaki ellenőr között megbízásos kapcsolat áll fenn, amelyet megbízási szerződés rögzít. A megbízás: az építtető (megbízó) érdekeinek képviselete az építési munka során műszaki, pénzügyi gazdálkodási és - meghatározott körben - jogi kérdésekben. A megbízásra a szerződéskötés általános szabályai szerint természetesen minden esetben sor kerülhet, jogszabályban meghatározott esetekben - s ilyenek a közbeszerzések - a műszaki ellenőr megbízása kötelező.

A műszaki ellenőr feladatait általánosságban a 158/1997. (IX 26.) Kormányrendelet rögzíti, amely szerint:

"az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési-munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását. Az építési műszaki ellenőr feladata különösen:

 • a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
 • a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése;
 • az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése;
 • a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességbol indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére;
 • a munkák eltakarás a előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
 • a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése."

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet fővállalkozó hiányában több kivitelező végzi és a megbízási szerződésben a felek másként nem rendelkeznek, a műszaki ellenőr gondoskodik arról, hogy az építmény, illetve az elvégzett szakmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak".

"Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni". A műszaki ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki ellenőri feladatok nem teljes körűek, a szabályozás szinte "étlapszerűen" a legáltalánosabb és legjellegzetesebb feladatokat nevesíti. A megbízás konkrét tartalmáról mindig a szerződésben kell rendelkezni.

Forrás: www.muszakiak.hu