Egyedi műanyag berendezések gyártása hegesztéssel, bármilyen méretben, és formában, mind magán-, mind kis-, és nagyipari felhasználásra, hosszú élettartamú, minősített anyagokból, szakemberektől.
Építőipari kivitelezés, kivitelezések műszaki felügyeletének ellátása, valamint épületek műszaki ellenőrzése.
Elektronikus építési naplók vezetése. Medencék komplett kivitelezése.

hestia Nova Bt.

5600 Békéscsaba,
Lencsési út 73.
Web: www.hestianova.hu
@: hestianova@gmail.com

SZENTECZKI RÓBERT
+36 20 277 0104


Egyedi műanyag berendezések gyártása Elektronikus építési napló
(E-NAPLÓ) vezetése
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység Építőipari kivitelezés
Medencék, tavak kivitele

Főbb termékeink:

 • tartályok/kádak
 • utólagos raktér szigetelés
 • kármentő tálcák
 • házi szennyvízátemelő akna
 • hidrofor akna
 • galvanizáló kád
 • szennyvízgyűjtő akna
 • csapadékvíz gyűjtő akna
 • technológiai tartályok
 • savanyító kádak
 • borászati tartályok
 • étel-, ital dobozok/tárolók
 • szerszám-, és egyéb szállító dobozok/tárolók
 • etetők, itatók
 • takarmánytároló-, hígtrágya-, és halnevelő tartályok
 • silók
 • tüzivíz tartály
 • zsírfogó akna
 • szennyvíztartály
 • szennyvíz ülepítő
 • házi szennyvíz ülepítő
 • öntözővíz tartály
 • puffertartály
 • gázmosó tartályok
 • elosztó aknák
 • vegyszertároló-, vegyszeradagoló tartály
 • szennyvíztechnológiai tartályok
 • biofilterek
 • víztisztító berendezés
 • élelmiszeripari tartályok
 • elszívók
 • műhelyek, technológiai terek műanyaglemezes bélelése, burkolása
 • csurgalékvíz tartály
 • légtechnikai csőrendszer, idomok kivitelezése
 • künetes, vagy künet nélküli szennyvízelvezető-, és tisztítóaknák
 • fedlapok
 • burkolatok
 • létrák

A műszaki ellenőr jogai, kötelessége és felelőssége

Az építési műszaki ellenőr "megbízott", ezen jogállásából következnek a jogai, a kötelezettségei és a felelőssége is.

Mint megbízójának, az építtetőnek helyszíni képviselője, rendelkezik mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel megbízója - saját jog- és hatáskörén belül- megbízza. Ennek kereteit a kivitelező vonatkozásában az építési, szerelési, szállítási szerződések (mint vállalkozási szerződések) rögzítik.

Ez a jog és kötelezettség azonban mindenkor "képviseleti" jellegű, jogainak és kötelezettségeinek valóságos címzettje maga az építtető, a megbízó. A műszaki ellenőr elsődleges feladata természetesen a hibák és hiányosságok megelőzése, ami a megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható. Hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett - vállalt szerződéses kötelezettségei szerint - a szükséges intézkedéseket is meg kell tennie. A megbízásos munkaviszonyából következően pedig munkajogi szabályok rögzítik a jogait és kötelezettségeit.

Felelőssége a megbízási feladatok szakszerű és gondos ellátásáért áll fenn.

Forrás: www.muszakiak.hu